×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

清和源氏系図6(義光流甲斐源氏1)

トップへ戻る体系へ戻る解説へ戻る
源義光
├─┬─┬─┬─┬─┬───┬───┐
義業 義清 親義 覚義 祐義 実光 石井広光 平賀盛義
┌─┤ ┌─┼───┬─┬─┬────────┐
清光 光賢 重義 義隆 安義 義信 義広 義澄 敦義 有義
┌───┬────┬────┬───┬───┬───┬────┬──┬─┬─┬─┬─┬───────────┼─────┐ ├─┐ ├─┬─┬─┬─┐
逸見光長 浅利義成 小笠原遠光 八代信清 曽根厳尊 田井光義 河内義長 平井清隆 道光 信義 師光 長義 義氏 義行 安田義定 義業 広義 敦義 朝政 朝信 景平 隆信 惟義 資義
┌─┴┐ ┌─┴┬──┬───┬───┐ ┌───┬───┬─┴┬─┬─┬──┬──┬───┐ ├──┐ ┌─┬─┼─┬─┐
基義 飯富宗長 知義 秋山光朝 長清 加賀美光経 光俊 南部光行 奈胡師信 早川信直 板倉兼信 有義 忠頼 信典 信光 米倉忠義 神宮信衛 義継 泉義資 忠義 朝経 時頼 家信 惟信 義海 惟親 義行 信資
┌──┬─┴┬─┬─┐ ┌───┬┴─┬───┬──┐ ┌─┼─┐ ┌┴─┐ ┌─┬─┬───┤ ├─┬─┐
惟義 光季 下山光重 経明 光定 長信 九戸行連 一戸行朝 実光 四戸宗朝 朝清 頼重 実長 頼時 行忠 伊豆朝忠 重連 重房 家継 家房 忠光 朝村 時村 惟基 惟基 惟忠 惟時 時綱 正資
┌─┼─┬─┐ ├─┬─┬─┐ ┌─┤ ┌─┬─┬─┤ ┌─┬─┤ ├─┬─┬─┐ ├─┐
義重 光高 良朝 光家 朝忠 朝長 時忠 寛定 光時 光政 宗光 時実 長兼 広兼 信兼 頼兼 実継 行義 眞氏 眞連 重氏 家弘 忠則 義行 泰信 信氏 時仲 信治 高信 頼継 資義
┌─┤ ┌─┬─┬─┬─┴┐ ┌┴┬─┬───┐ ├─┐
重氏 阿願 時光 時朝 時光 義房 宗経 政光 政行 義元 北宗実 行頼 長継 堯眞 弘俊 景弘 師房 範長 忠宗 政信 朝泰 義泰 義泰 氏治 義包
┌─┬─┬─┬─┼─┐ ┌─┬─┤ ├─┬─┐ ┌─┬─┤ ┌──┬────┤ ├───┬───┬──┐
隆氏 重義 朝隆 義氏 末義 氏継 信泰 時綱 朝盛 光氏 義氏 政長 師行 時長 宗行 義行 祐行 長頼 泰深 宣深 行眞 愛川忠俊 寛俊 光俊 師親 行長 湯河忠長 有長 長俊 資朝 頼親 仲治 資隆
┌─┤ ├─┐ ┌─┤ ┌─┼─┐ ┌─┤ ├─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┤ ┌┴┐ ├─┐ ├─┐ ├─┐ ┌┴┐ ├─┬──┐
義貞 助義 長義 義兼 泰氏 時氏 源誓 泰継 光信 氏時 政持 信助 信成 祐政 政連 信長 祐仲 為重 茂時 季俊 俊平 宗俊 忠行 頼忠 家俊 忠房 頼俊 重俊 俊平 長俊 師重 経重 長生 末長 光長 佐長 季長 経長 長清 尾喜長義 信親 清治 詮義
┌─┤ ┌─┤ ├─┐ ┌─┤ ┌─┬─┤ ├─┐ ├─┬─┐ ├─┬─┐ ┌┴┐
長泰 朝義 朝義 経長 泰忠 泰長 光時 信時 光時 親光 政助 政光 信光 政行 忠季 季房 貞俊 頼宗 頼定 景俊 俊氏 俊春 俊房 俊秀 守俊 重継 師直 為重 師長 光春 光時 光平 長経 長康 頼村 重治
┌─┤ ├─┐ ├─┐
顕泰 泰綱 光房 光政 行親 政経 政慶 長経 光経 守行 俊綱 豊治
┌───┬─┬─┬─┼─┬─┐
泰久 光建 経安 蠣崎行長 成尊 信政 義政 義実 政盛 助政 基治
┌─┤ ├──┬───┐
有泰 光方 長安 光政 時政 信実 大光寺行実 信長 秀治
├─┬─┐ ├──┬─┐ ┌─┼──┐
泰弘 光季 守清 清政 信治 久慈信実 通継 政康 信康 政康 野沢重義 季治
├─┐ ├─┐ ├─┬─┬─┬─┐
泰久 為光 昌光 政経 清継 高信 季範 信房 安信 石亀 長治
├─┐ ├─┐
顕泰 光利 信長 盛政 信直 政信 時政 高信 孝治
├──┐ ┌─┤
泰家 信利 治義 行政 利直 檜山御前 時継 信連 俊治 義純
┌─┤ ├─┐ ┌─┼─┐
元泰 信房 義継 義勝 政栄 政盛 重信 重直 直房 惟庸
├─┐ ┌─┤ ┌─┬─┼─┐ ├─┐
良泰 信如 光任 直栄 直政 政広 通信 政信 行信 勝信 直政 直常
├─┐
一忠 信盛 信任 広信 利幹 信恩
├─┬─┬─┐
光継 信友 政峯 信藤 信興 利雄 利視
┌─┬─┤ ├─┬─┬─┐
将監 虎康 政時 信時 信依 利謹 利正 信伝 信駕 信周
┌┴┐ ┌─┤ ├─┐
於都摩 昌秀 信房 信真 利済 利敬 信喜 信敞 信丞 信浄
┌─┤ ┌─┼─┐
正重 信一 信経 利剛 利義 謹敦 信鄰 信也 利用 利用
┌──┼─┬─┐
大隈英麿 利恭 信方 利克 信誉 信民
┌─┤ ├──┐
利淳 利祥 信克 井上正鑑
直敬