×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

清和源氏氏系図16(足利管領2)

トップへ戻る体系へ戻る解説へ戻る
畠山義純
├───────────────────────────┬──────────────┐
岩松時兼泰国時朝
┌─┬─┬───┬─┬─┬─┤├─┬─┬─┬─┐├─────┬────────────┬─┐
朝兼経兼氏兼経氏長義経国頼兼国氏義直康成盛氏義生明氏泰家時国頼国
┌─┬─┤┌─┬─┤├─┬─┬─┐┌─┤├─┐├─┬─┐├─┬─┬─┬─┬─┐├─┐
禅師朝綱時綱政経経頼泰経頼氏長俊政国氏兼満兼氏頼頼綱貞国時国国広成家成家義方朝明森澄経氏頼善朝宴義卿朝助頼阿頼泰満国頼基胤国
┌─┬─┬─┬─┬─┼─┐├─┐├─┬─┐├─┐├─┐├─┐├─┬─┐├─┐
頼宥義政経家持国直国頼圓本空国泰金井兼義満氏満頼行氏貞頼頼純家国国詮高国義成貞康頼綱宗義胤氏源朝重氏時氏維氏義武朝賀頼善氏泰国義政国頼胤
┌─┤├─┐├─┐┌───┬─┬───┬────┬─────┤├─┐├─┬─┬─┐┌─┤
義時義種義正泰家満親満国泰実義深義熈帯刀国頼清義国清直泰国氏基国頼継宗生直顕宗国助氏義守義邦満義国隆満胤
┌─┤┌─┤┌─┬──────┬─┤├─┬─┐┌─┤├───┐├─┐├─┬─┐
満春満長満国満泰満長満氏泰兼基国大業持深満国満安満熈満基頼夏深純貞清義清宗基国澄国詮宗泰直宗直忠安郷
┌─┤┌─┬─┤├─┬─┐┌─┤┌─┤├─┬─┬─┬─┬─┬─┐
持国満長満親持国満則満家満山持秋正遵持重幸熈教元栄夏持清持貞満純清貞満平家重満詮氏泰満国高重持清満泰直泰周忠義安
┌─┬─┤├─┬─┬─┐├─┐┌─┤├─┐┌─┤
成兼成兼義忠仙源教国持永国賢持国持富満義政光政近政元政清国繁持純清純満友持平政実泰顕泰時持久政実持泰満盛輝忠安泰
┌─┤├─┬─┬─┬─┐┌─┬─┤├─┐
義有基長祐盛国信義就頼純順房義富慶宗政長澄重宗守稙成成清政深政純成純長清政栄満興持頼政平政直政詮氏重持勝政直政国政泰安貴
┌─┤├─┐├─┬─┐├─┐┌─┬─┤├─┬─┐├─┬─┐
政国義統国度義豊基家基安尚順尚央政頼家俊満勝満好親平村継政満盛継村尚義統村国持重満国盛次五郎安貞安親
┌─┬─┤├─┬─┐├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┤
義智慶致義元光豊義英家満基仲長純政慶晴国政氏長経政国晴熙政清種長和匡満之満順家継義国国常義秀義春晴国持国実詮清友安重安倫
┌─┤┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤├─┐┌─┬─┬─┼─┬─┐├─┐├─┐├─┐
智成義成義総政誠英作英正長綱在氏頼豊義宣勝益満慶正国安鶴岩鶴昭高高政政興深政義統政尚長経頼匡和満満康常頼義継信常国秀長貞義氏家泰晴賢正友半六安任
├──────┐┌─┤├─┬─┐┌─┤├─┬─┐┌─┼─┐
義遠義繁義続義信重基重政長景家長義益昭宣尚誠政慶義春万徳高俊貞政義孝義国義綱氏詮逸平安武
├───┐┌─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┼─┐┌─┤
常重義綱上条政繁光政盛岩盛宮盛竹盛秀盛虎助秀高秀盛藤長貞政信満重義政義張義陳満重伝蔵泰孝泰憲
├─┐├─┐├───┬─┬─┐├─┐├─┬─┐├─┐
義龍義季義隆義慶義広長員景広義真基親豊勝匡明基玄義玄高玄勘助安延安嗣
├─┐┌─┤├─┬─┐┌─┤
義親義行神保氏張長貞政利義里一之一秀豊明豊久豊長正信順治安賢
├──┬─┬──┐├─┬─┐┌─┤
正親長連親義直松波義重氏則氏長長利長之政束義寧正房安久安寿
┌─┬─┤
氏信氏房氏勝利重安邦
安記
保高
保俊