×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

清和源氏氏系図10(室町将軍家)

トップへ戻る体系へ戻る解説へ戻る
足利泰氏
├──┬─┬──────┬───┬──┬───┬────┬──┬─┬──┐
頼氏 頼茂 賢実 基氏 覚海 渋川義顕 一色公深 斯波家氏 賢宝 氏継 上野義辨
├─┐ ┌─┼─┐ ┌─┬─┬─┤ ├─┐
家時 義房 国阿 兼氏 信氏 氏頼 義春 覚助 氏義 仲義 覚助 兼氏 貞遠 頼勝
├─┬─┐ ├─┐ ├─┐ ┌─┤ ├─┐
貞氏 頼房 範家 義基 直兼 直氏 氏弘 師義 頼潤 貞頼 氏詮 氏連 義弘 尊光 重氏 義遠 氏勝 頼兼
┌─┬─┤ ├─┐ ├─┐
尊氏 高義 直義 直房 頼世 義季 義勝 詮兼 直兼
┌─────┬─┬─┬─┬─┬──┤ ┌─┤ ┌─┤
基氏 直冬 了清 聖王 義詮 竹若 英仲法俊 如意丸 頼忠 直頼 時直 満兼 満泰 兼氏
┌─┤ ├─┐ ├─┬─┐ ├─┐ ┌─┬─┬─┤
氏満 興満 冬氏 成直 満詮 清祖 義満 義行 義宗 教兼 持兼 持歳 持頼 頼国 氏繁
┌─┬─┬─┬─┤ ┌─┬─┬─┼─┐ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌┴┬─┐
満貞 満隆 満直 満季 満兼 義快 持圓 持弁 義運 義賢 義教 周喜 義嗣 義持 義承 法尊 尊満 持圓 義昭 満頼 義長 満行 尚長 政直 繁兼
┌─┤ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ ├─┐ ┌─┤
満房 満康 持仲 持氏 義観 義堯 義辰 義政 義勝 正知 童形 義永 義視 義量 義繁 満教 義俊 俊詮 氏重 氏治 教安 禅教 義佐 頼隆 満直 信孝 澄相 繁信
┌─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┐ ├─┐ ├─┬─┐ ├─┬─┬─┐ ┌─┤ ├─┬─┬─┬─┬─┐ ├─┬─┐
満秀 満政 成氏 尊悌 義久 守実 弘尊 周ム 成潤 定尊 義覚 義尚 正氏 茶々 義澄 義忠 義仲 周嘉 義植 義鏡 義種 義継 義尭 満治 教直 曽隆 祐尊 良祐 資嗣 政実 信忠 清信 頼久 治信
┌─┬─┼─┐ ┌─┤ ┌─┼─┐ ┌──┬─┬─┤ ├─┐ ┌─┬─┬─┬─┤
顕実 政氏 周煌 義綱 氏治 高氏 義晴 義賢 義維 義廉 板倉頼重 義基 尭顕 義永 教治 尹繁 和是 鎮信 鎮政 長信 長家 長規
┌─┼─┬─┬──┐ ┌─┬─┬─┤ ├─┬─┐ ┌┴─┐
義明 顕実 基頼 高基 貞岩和尚 義辰 義昭 義輝 周高 義助 義栄 義任 斯波義寛 義次 好重 義長 堯顕 義長 鎮基
├─┐ ┌─┼─┬─┬─┐ ┌─┼──┐ ├──┐ ├─┐
頼純 義純 高実 晴直 晴氏 雲岳 時氏 至之 義在 高山 一色義喬 義遠 義種 義達 義汎 勝重 義保 教貞 宗繁
├─┐ ┌─┤ ├─┬─┬─┬─┐ ┌┴┐ ┌─┬─┤
頼氏 国朝 義勝 義照 家国 義氏 藤政 藤氏 輝氏 義尊 常尊 義房 明岳和尚 義次 重昌 重大 重宗 義延 光氏
├─┐ ├─┬──┐ ┌─┤ ├─┐ ├─┐
義親 頼厳 義久 国朝 頼氏 梅千代 義邵 義景 重矩 重直 重冬 重形 重郷 義氏 頼忠 清重
┌─┬─┤
尊信 晴克 重種 重澄 重良 重行 重治 重常 義次 義知
├─┐
氏信 昭氏 義辰 重寛 重宣 正恒 勝澄 常次
├─┐ ├─┬─┬─┐
義真 氏春 重泰 正弼 勝政 勝武 勝行 勝従 常直
├─┬─┐
茂氏 勝竣 勝喬 勝尚
├─┬──┐
氏連 勝職 勝粥 勝明 勝殷 分部光貞
勝貞 勝殷 光謙