×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

藤原氏北家5

トップへ戻る 体系へ戻る 解説へ戻る

藤原兼光
├─┬─┬─┬─┬─┐
正頼兼助行範行禅貞光頼行
┌──┬┴──┐
淵名兼行武行行尊
┌───────┬────┬──┤├─┐
成綱足利成行大屋孝綱行房行隆快實行政
┌─┬─┴┐┌┴┐├─┐
那波季廣家綱成綱大胡重俊秀基行国成国行政政親行光
┌─┤┌┴──────┬──────────────────────┐
廣澄有綱俊綱成家秀忠政家下河辺行義小山政光大河戸行方
├─┐┌┴┐┌───┴──┬────────────┐├──┐
家澄基綱忠綱康綱俊行秀宗関俊平行平政義長沼宗政結城朝光朝政高柳行基行平
├─┐┌┴┬─┐┌─┤├───┐├──┐
景澄廣綱忠家宗綱俊光秀康秀澄秀能行広行綱直光時宗朝広寒河時光朝村朝長行俊
┌─┬─┤┌─┤┌─┤┌─┤├──┐├─┐┌─┬─┬───┤├──┐├───┬──┬───┬──┐
親綱朝綱政綱基綱時綱光兼秀盛秀範能茂行朝能光行時重成実光皆河宗員宗泰祐広広綱政長政義政泰村田政氏長村下妻長政和賀名行春常行大川政光国島行清行貞
┌─┤┌┴┐├─┐├─┐┌─┬─┬─┬─┤┌┴┬─┬─┬──┐┌─┤
光綱光綱光綱基家房長光重秀弘行助政平時光重家光重宗長宗村宗綱宗秀宗広時広宗重時村秀長宗光長綱政村泰政直政政貞景政下条政泰政義兼行兼貞
┌─┤
公郷景綱忠長光之秀時時村宗光宗景宗俊宗秀秀行親朝貞広時重宗朝政氏朝泰広泰政行
├───┐┌─┤
氏綱熊若丸長綱重清秀貞時通宗重顕宗秀俊宗干朝祐貞宗政盛貞朝朝重政朝行元
├─┐├─┬──┐┌─┤
広長重高秀冬宗通時重長重宗則秀直直光藤井政秀貞光秀朝高朝親元行道行方
┌─┬─┬─┬─┤┌─┼─┐┌───┬───┼─┐
良房重国村忠綱家忠義忠行朝行宗家長盛師重宗常満秀貞光助義薬師寺義夏義春公義朝氏朝郷岡本祐親行春
├─┬─┐
長慶重行家忠師次憲秀助光貞義公光氏政隆親行信行定勝行
┌─┬─┤├─┬─┐
秀房牛込勝行宗興宗忠義忠師広秀光貞俊義政重弘政久行久重行
┌┴┐┌─┴┐┌─┤
秀盛房光勝重村郷岩内重澄鵜飼実正秀宗貞政泰朝隆政隆貞久行政久
┌─┬─┼─┐├─┬─┐
盛種重房俊重村重氏秀貞氏満泰氏朝広朝氏基隆元政光行道重行
├─┬─┬─┬─┐┌─┤┌─┤
種房重頼重恭勝正勝貞重成俊治村忠皆川宗成貞勝持政持朝景胤景貞妙覚行正政方
┌─┤┌┴┬───┐┌─┤┌─┤
盛兼重義定持忠国忠郷成勝宗基植竹広長勝朝貞村氏郷成長基景曾瑞政成政忠兼政
┌─┬─┤├─┐
田原秀胤忠元行親忠長俊宗広勝成長菊月成光
├─┐
行光重行広照政長禅哲行重
隆庸高朝宣綱
┌─┤┌─┤
成郷秀綱晴朝元弘玄蕃
┌─┼─┐
秀広政種高綱
秀恒